Fruit en grondwater in Gelderland

Fruit en grondwater in Gelderland

Toekomstbestendige fruitteelt

We willen op een duurzame en toekomstbestendige manier met de fruitteelt omgaan in Nederland. In grondwaterbeschermingsgebieden is dit des te belangrijker. In Gelderland is daarom dit project gestart om bewust en duurzaam te telen.

Zowel voor hardfruit als voor zacht fruit is een nodig om een effectief maatregelen- en middelenpakket op te stellen, zodat we nog jaren gebruik kunnen maken van een goede bodem- en grondwaterkwaliteit. Daarbij willen we samen met de telers zoveel mogelijk beperken dat gewasbeschermingsmiddelen uitspoeling richting het grondwater.

We moeten gebruik maken van de kennis die er al is en de kennis die in ontwikkeling is onderling gaan delen. Binnen dit project lopen we verschillende stappen door om het einddoel van een meer duurzame en toekomstbestendige fruitteelt in grondwaterbeschermingsgebieden te realiseren. We proberen samen met de ondernemers het probleem concreet in beeld te krijgen en vergelijken verschillende oplossingen. De telers voeren deze oplossingen of maatregelen zelf uit als pilot, waar ze vervolgens de resultaten met elkaar van delen. Zo kunnen we gebruik maken van elkaar successen en samen toe werken naar een meer toekomstbestendige fruitteelt.

Fruit en grondwater in Gelderland
Contactpersoon:
Marion van Delst
Provincie Gelderland
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland
Looptijd:
2016 - 2017
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
LTO Noord, CLM, NFO, provincie Gelderland, Vitens

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top