Fysieke investeringen loonwerkers 2019-2020

Fysieke investeringen loonwerkers 2019-2020

Subsidies bodem- en watermaatregelen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Om de waterkwaliteit in de provincie Gelderland te verbeteren is de subsidieregeling ′Fysieke investeringen′ in 2019 opengesteld voor loonwerkbedrijven. Verschillende maatregelen kwamen in aanmerking voor subsidie.

66 aanvragen zijn gehonoreerd, de aanvragen hadden betrekking op:
- Grondbewerkingsmachines voor duurzaam bodembeheer
- Mechanische onkruidbestrijding
- Aanleg van een wasplaats
- Precisiebemesting
- Precisie gewasbescherming
-Bodemmaatregelen

Resultaten

De door de bedrijven genomen maatregelen zorgen voor minder afspoeling naar oppervlaktewater en minder uitspoeling naar grondwater, zowel wat betreft gewasbeschermingsmiddelen als nutriënten. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in Gelderland!

Fysieke investeringen loonwerkers 2019-2020
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Individuele loonwerkers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top