Fysieke investeringen voor een duurzame bollenteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa

Fysieke investeringen voor een duurzame bollenteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa

Veel minder emissie richting drinkwaterwinning

De Drentsche Aa vormt met haar zijtakken een bijzonder stroomgebied. Jaarlijks wordt er 7 miljard liter water gewonnen uit de Drentsche Aa voor de bereiding van drinkwater voor Groningen. Het is belangrijk dat we deze waterwinning zeker blijven stellen voor de toekomst.

Het Waterbedrijf Groningen voert continue metingen uit om de waterkwaliteit bij haar innamepunten in de gaten te houden. Helaas blijkt dat er onder meer nog te vaak normoverschrijdende concentraties gewasbeschermingsmiddelen voorkomen. De bollenteelt is een van de partijen in het stroomgebied van de Drentsche Aa die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Als bollentelers willen we deze emmissie richting oppervlakte- en grondwater vergaand reduceren.

Maatregelen

In dit project doen we fysieke investeringen om te komen tot een duurzame bollenteelt. Met 5 bollentelers gaan we aan de slag met de volgende maatregelen. Met spuittechnieken die drift vergaand reduceren, zoals Wingssprayer of een verlaagde spuitboom. Ook zetten we in op "goed beregenen" met behulp van een beslissingsondersteunend systeem beregenen. Verschillende telers bestrijden het schadelijke wortellesie-aaltje met Tagetes in plaats van een chemisch middel. Tenslotte gaat een van de telers onkruid branden i.p.v. het inzetten van een onkruidbestrijdingsmiddel.

Fysieke investeringen voor een duurzame bollenteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
Eindatum: 1 juli 2021
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
KAVB
Betrokken partijen:
KAVB, bollentelers, provincie Drenthe, Waterschap Hunze & Aa′s

Projectkaart

Back to top