Gebiedsaanpak Zuidoost Friesland

In Zuidoost Friesland is een plan van aanpak opgesteld voor een structurele samenwerking tussen waterschap, terreinbeheerders en agrarische ondernemers om duurzaam waterbeheer in drie kansrijke deelgebieden te realiseren. Daarbij zullen onder meer kavelruil instrumenten en groen blauwe diensten worden ingezet.

Back to top