Green Deal: Nederlandse fruitteelt werkt aan schoon water, geïntegreerd in Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten

Green Deal: Nederlandse fruitteelt werkt aan schoon water, geïntegreerd in Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten

Verduurzaming van de fruitteelt

- DIT PROJECT IS AFGEROND - De Green Deal ′Nederlandse fruitteelt werkt samen aan schoon water′ heeft als doel verduurzamen van de fruitteelt en beperken van emissie in de fruitteelt. Dit landelijke project is voornamelijk van belang voor de waterschappen met een groot aandeel in fruitteelt.

Duurzame fruitteelt bereiken we door het verminderen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Doel is om deze overschrijdingen in 2020 90% te verminderen ten opzichte van 2013. Dit bereiken we door het beperken van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en samen te werken met het Ministerie van I&W, Economische Zaken, Nefyto, het ctgb en diverse waterschappen en agrariërs.

Resultaten

De hoofdopgave is de introductie van emissiebeperkende maatregelen in de fruitteelt te bevorderen. En door invulling te geven aan het begrip ′expert judgement′ zoals benoemd in de Beoordelingsmethodiek Emissie-Reducerende Maatregelen (Berm). Op deze manier werken we samen aan een duurzame en toekomstgerichte Nederlandse fruitteeltsector.

Green Deal: Nederlandse fruitteelt werkt aan schoon water, geïntegreerd in Hoofdlijnenakkoord gewasbescherming open teelten
Contactpersoon:
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Alle waterschappen
Looptijd:
2017 - 2020
Provincie:
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht
Initiatief van:
NFO
Betrokken partijen:
Ministerie van I&M, EZ, Nefyto, WS Rivierenland, WS Zuiderzeeland, WS Aa en Maas, WS Scheldestromen, HDSR, WS Brabantse Delta en Ctgb.

Projectkaart

Back to top