Greendeal: biomassa, fermenteren, groenstations

Greendeal: biomassa, fermenteren, groenstations

Meer organisch stof en bodemleven

De agrarische sector heeft de wens om het gehalte organische stof in de bodem én het bodemleven te laten toenemen. Organische stof toevoeren is één van de mogelijke maatregelen. In dit project wordt gewerkt aan een ambitiestatement.

Met dit project wordt gewerkt aan het wegnemen van de volgende 3 barrières:
-De beperking op de afstand van aanvoer van biomassa;
-Het kunnen verwerken op het erf of perceel;
-Aanmengen met mest zonder dat de biomassa zelf onder de mestwetgeving valt.

Ambitiestatement

Provincie, waterschap, LTO, Agrarische Jongeren, Agrarische collectieven en de gemeenten ondertekenen het ambitiestatement. Een grote groep boeren moet vervolgens biomassa kunnen verwerken ter verbetering van de bodem.

Greendeal: biomassa, fermenteren, groenstations
Contactpersoon:
Henri Holster
Wageningen Livestock Research
Allard Steenstra / Haryt Dijkman
Provincie Fryslan
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
zomer 2018
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
Wageningen UR, collectieven in Friesland (Zuidwest, ELAN, It Lege Midden)
Betrokken partijen:
Wetterskip, provincie, LTO Noord, AJK

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top