Grip op de Bodem (ABW)

Grip op de Bodem (ABW)

Bodemdruk in beeld gebracht

Agrarische ondernemers, loonwerkers en adviseurs inzicht geven in het risico op bodemverdichting. In de huidige landbouwpraktijk is er risico op ondergrondverdichtingen en lokaal is een mate van verdichting een feit. Dit komt voort uit grotere wiel- en bandendruk van machines, intensievere bouwplannen en veranderingen in het neerslagpatroon.

Hogeschool Aeres (ism provincie) heeft een mobiel meetapparaat aangeschaft – op basis van ervaringen ABW-demonstraties ATH beurs 2018 - waarmee de bodemdruk in het veld op verschillende dieptes kan worden gemeten.
Met dit apparaat ontstaat inzicht in de bodemdruk bij verschil in:
• Omstandigheden (droog versus nat)
• Wielbelasting en bandenspanning
• Profielopbouw icm bedrijfsvoering
• Bodemconditie
Vanaf 2019 worden velddemonstraties en toelichtingen in de
praktijk in samenwerking met Aeres, bodemexperts en andere
betrokkenen uit het gebied georganiseerd.

Tevens worden ondernemers door studenten ondersteund om de juiste bandenspanning toe te passen middels de ABW-kennismodule
′Doe meer met je banden′ (binnen ZOB) om zo te bepalen of de juiste bandenspanning wordt gebruikt bij inzet van huidig eigen materiaal.

Verdiepingsslag in kennis en handelingsperspectief over bodemverdichting

Er ontstaat meer kennis over de invloed van verschillende omstandigheden (ondergrond, machines, banden(druk)) op bodemverdichting bij agrariërs en loonwerkers. Met deze kennis kunnen ondernemers bewuster sturen op de belasting van de bodem (handelingsperspectief) en daarmee het risico op bodemverdichting.
Het project sluit aan op het ABW project Zicht op Bodemstructuur en het doorlopen ABW-project Samenwerking loonwerkers en bodemverdichting.

Grip op de Bodem (ABW)
Contactpersoon:
Sandra Lenders
Provincie Flevoland
Albert Jan Olijve
Flevolands Agrarisch Collectief
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Looptijd:
2019 - 2022
Provincie:
Flevoland
Initiatief van:
Provincie Flevoland en Aeres Hogeschool Dronten
Betrokken partijen:
Provincie Flevoland, ABW, FAC, Aeres Hogeschool (lector Duurzaam Bodembeheer, onderwijzers, onderzoekers en studenten), bodemdeskundigen, en partijen uit agrobedrijfsleven zoals loonwerkers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top