Groenbemester mechanisch onderwerken

Mechanisch onderwerken: stikstof groenbemester optimaal benutten voor het hoofdgewas

Steeds meer boeren en tuinders telen een groenbemester of winterkoolzaad over de winter heen. Een vanggewas als verplichting (na maisteelt), maar ook omdat het (nitraat)uitspoeling vermindert en de bodemkwaliteit bevordert. Vanwege zachte winters vriest het vanggewas niet kapot en is vernietigen van het gewas nodig. Dat kan op twee manieren: machinaal, met glyfosaat of een combinatie van die twee.

Op deze pagina lichten we het machinaal onderwerken van het vanggewas toe.

 

Discussie

We zien dat boeren en tuinders meer aandacht hebben voor machinaal onderwerken omdat er veel discussie is over het gebruik van glyfosaat. Dat middel hoeft niet direct ernstig en schadelijk te zijn voor omgeving, maar de ‘gele-velden’-discussie is bij iedereen wel bekend. De maatschappij kijkt kritisch mee naar het gebruik van middelen zoals Roundup.

Stikstof optimaal benutten

Het vanggewas machinaal verkleinen en onderwerken zorgt ervoor dat het stikstof uit het gewas optimaal benut kan worden door het hoofdgewas, mits het goed gebeurt. De verteerde groenbemester draagt bij aan organische stof in de bodem.

Factoren invloed op onderwerken

Er zijn veel manieren én machines om een groenbemester goed onder te werken. Binnen verschillende DAW-projecten demonstreren we mogelijkheden voor onderwerken. Het ligt aan het gewas, hoogte van het gewas, bodem, of het nat of droog is enzovoort wat goed werkt en nodig is om het gewas te vernietigen. Soms is één werkgang niet genoeg en is een tweede werkgang nodig om het vanggewas helemaal te laten verdwijnen.

 

Back to top