Groene draad in het klimaat

Groene draad in het klimaat

Groenbemesters in bouwplan

Het project ′Groene draad in het klimaat′ is opgestart om een waardevolle bijdrage aan bodemkwaliteit, biodiversiteit, klimaat en economisch bedrijfsresultaat te leveren door telers te stimuleren om groenbemesters als een integraal onderdeel van het bouwplan in te zetten. De inzet is dat de bodem jaarrond is bedekt, hetzij met een gewas of een groenbemester of resten daarvan.

Hiervoor is meer inzicht en kennis nodig om de juiste keuzes te maken. Elk teler maakt andere afwegingen binnen de context van het eigen (economische) bedrijfssysteem en heeft daardoor andere (technische) oplossingen nodig. In de proeftuin gaan telers zelf leren keuzes te maken en te handelen op basis van kennis. Het project is gestart met een groep van 6 bedrijven.

Aanpak

Bij deelnemende bedrijven vindt een bedrijfsbezoek door een bodemexpert plaats. Hieruit volgt een bodemadvies voor verbetering van de aanpak. Bij experimenten is begeleiding georganiseerd. Ook vinden velddemonstraties plaats. Tijdens groepsbijeenkomsten wordt de kennis onderling uitgewisseld. Tot slot vindt monitoring van de strategie op ontwikkeling bodemstructuur, waterhuishouding, bodemleven en bovengrondse biodiversiteit plaats.

Kijk voor meer informatie op: https://bodemenwaterflevoland.nl/projecten/groene-draad-in-het-klimaat/

Groene draad in het klimaat
Waterschapsgebied:
Waterschap Zuiderzeeland
Provincie:
Flevoland

Projectkaart

Back to top