Haalbaarheidsstudie verdienmodellen bodem

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen bodem

Beloning voor bodemkwaliteit

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Een juiste waardering en beloning voor bodems die in goede conditie verkeren is voor agrariërs een extra stimulans om de bodemkwaliteit te verbeteren. In dit project zoeken we de wenselijkheid en mogelijke verdienmodellen uit.

Van Hall Larenstein, het Louis Bolk Instituut en Aequator Groen & Ruimte doen literatuurstudie naar:
-mogelijke verdienmodellen;
-wat is er al gedaan;
-waar liggen kennis- en ontwikkelleemtes;
-wat zijn reële opties voor verdienmodellen;
-hoe kunnen deze worden uitgewerkt.

Het onderzoek zorgt voor inzicht in de behoefte aan een bodemwaarderingssysteem en mogelijkheden om een juiste waardering te geven aan bodems met een goede conditie. Dit stimuleert agrariërs om de bodem te verbeteren en geeft inzicht in wat bodemverbetering kan opleveren. De samenwerkingsmogelijkheden tussen boeren en waterschap wordt in het onderzoek meegenomen.

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen bodem
Contactpersoon:
Haryt Dijkman
Provincie Fryslân
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
afronding zomer 2018
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
Kenniscentrum Bodem
Betrokken partijen:
Van Hall Instituut, Aequator, Louis Bolk Instituut

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top