HaarloOlden Eibergen

Haarlo - Olden Eibergen

Waterwijs Boeren

Waterwijs Boeren is een van de projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij je samen met collega′s de waterkwaliteit verbetert in het grondwaterbeschermingsgebied waarin je bedrijf gevestigd is. Een grondwaterbeschermingsgebied is extra kwetsbaar omdat er drinkwater wordt gewonnen. Als boer moet je daar extra alert zijn op nitraatuitspoeling. Met het project Waterwijs Boeren ondersteunen wij je hierbij.

Het nitraatgehalte mag volgens de Europese richtlijn niet hoger zijn dan 50 mg per liter. Houd dus rekening houden met de uitspoeling van land en erf naar het water. Maar hoe doe je dat? In het project Waterwijs Boeren krijgen de deelnemende boeren advies op maat.

Nieuwe kansen

Samen met een expert kijken we naar de verschillende mogelijkheden om enerzijds nitraatuitspoeling te verminderen en anderzijds nieuwe kansen te grijpen voor een toekomstbestendig agrarisch bedrijf. Denk aan efficiënter stikstofgebruik, verbetering van de (ruwvoer)productie en het toepassen van biodiversiteit waardoor je een betere productprijs krijgt.

We maken een teelt- en bemestingsplan en/of een bedrijfsplan, organiseren studie- en demobijeenkomsten en delen kennis en ervaringen. Belangrijk onderdeel in het project is het monitoren van de maatregelen die de deelnemende boer uitvoert. Met die gegevens zien we de effecten van de maatregelen op de gewasproductie en de waterkwaliteit.

We verwachten dat we met deze aanpak niet alleen de waterkwaliteit in de grondwaterbeschermingsgebieden verbeteren, maar ook de opbrengst van de boer verhogen. Waterwijs Boeren is een win-win-project!

Haarlo - Olden Eibergen
Contactpersoon:
Maarten Baars
Provincie Gelderland
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Grondwaterbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
2019 - 2021
Provincie:
Gelderland

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top