Innovatief en Schoon Eemland

Innovatief en Schoon Eemland

Samenwerking in de agrarische sector

In dit project werken 6 melkveehouders en een melkgeitenhouder alle uit de provincie Utrecht samen om middels verschillende maatregelen een bijdrage te leveren aan de opgave om de waterkwaliteit te verbeteren.

Uit een zogenaamde WGI lijst, de water gerelateerde investeringen lijst, hebben de samenwerkende boeren maatregelen uitgekozen, die zorgen voor verminderde afspoeling van nutriënten vanaf het erf. Ook is er zorg voor een efficienter gebruik van de aanwezige nutriënten binnen het bedrijf en voor reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Welke investeringen?

De deelnemers investeren in een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van de kuilplaat/sleufsilo. Door deze vloeistoffen op te vangen zullen er minder nutriënten afspoelen naar het oppervlakte water. In plaats daarvan worden deze nutriënten gevangen in de put waardoor ze weer gebruikt kunnen worden binnen het bedrijf. Om erfafspoeling en dus nutrientenverlies nog verder tegen te gaan investeren 3 van de 7 samenwerkende boeren ook in een veegmachine.
Twee deelnemers van dit project investeren in de aanschaf van een wiedeg. Door het gebruik van een wiedeg kan onkruid mechanisch worden bestreden in plaats van met gewasbeschermingsmiddelen.

Innovatief en Schoon Eemland
Contactpersoon:
Alfons Breij
LTO plaatslijke afdeling
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe
Looptijd:
Startdatum: 01-05-2019 Einddatum: 01-05-2022
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
Alfons Breij (melkgeitenhouderij) en 6 medeaanvragers (melkveehouders)
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top