Johan Elshof

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Zeeland en Noord Brabant
telefoonnummer: 
06-29 52 02 60
e-mailadres: 
johan.elshof@zlto.nl

 
 
 
 
‘Agrarische ondernemers hebben een oplossing voor veel maatschappelijke vragen. Niet alleen omdat ze tweederde deel van de Nederlandse grond in gebruik hebben, maar ook omdat ze innovatief zijn en maatschappelijke wensen kunnen koppelen aan ondernemerschap. Veel boeren zijn daar al mee bezig, maar ze zijn vaak te bescheiden om het te laten zien.'
 
'Door projecten, diensten en eigenstandige activiteiten van agrarische ondernemers ontstaat er een beweging. Die beweging wil ik graag stimuleren en aanjagen. De bedoeling is om de verbetering van het bedrijfsresultaat te koppelen aan vermindering van emissies, droogteschade en wateroverlast. Projecten als Brabant Bewust en Schoon Water zorgen voor efficiënter gebruik van mineralen en middelen. Daardoor verminderen de emissies. Een ander aandachtspunt is een goede zoetwatervoorziening. In provincie Zeeland is de hoeveelheid zoetwater schaars is. Het project GO-FRESH is een mooi voorbeeld waarin we zorgen we voor een ondergrondse opslag van zoetwater, bijvoorbeeld met drains onder het perceel of in de diepere ondergrond.’

Back to top