Kennisoverdrachtproject over innovatieve oplossingen voor duurzame bodembeheer en schoon water in de duin- en bollenstreek (BOB)

Kennisoverdrachtproject over innovatieve oplossingen voor duurzame bodembeheer en schoon water in de duin- en bollenstreek (BOB)

Kennis uitwisselen in de bollenstreek

Bollentelers en vaste plantentelers in de Bollenstreek Zuid-Holland delen binnen dit project hun ervaringen op het gebied van duurzaam bodembeheer. Met als doel minder emissies en een betere bodemvruchtbaarheid, of zelfs het verhogen van organisch stofgehalte.

In de duin en bollenstreek vinden teelten plaatst op geestegronden, die van zichzelf weinig organische stof bevatten. Voldoende organische stof in de grond is van cruciaal belang voor de bodemvruchtbaarheid. Binnen dit project zorgen de boeren gezamenlijk voor minder uitspoeling van fosfaat en een betere toepassing van organische stof.

Hoe wordt dit aangepakt?

De boeren nemen met hulp van adviseurs grondmonsters om het organisch stofgehalte in de bodem te kunnen bepalen en te meten hoe het gesteld is met de bodemvruchtbaarheid. In die grondmonster wordt de organische stofbalans, de P- (en N-)gehalten in bodem en plant en de kwaliteit van het plantmateriaal en geoogste product gemeten. Door deze resultaten van verschillende bedrijven met elkaar te vergelijken kunnen de maatregelen die de beste bodemvruchtbaarheid opleveren gedeeld en toegepast worden. Zo leren boeren van elkaar over duurzaam bodembeheer en creëren zij samen een goede opbrengst met gezonde planten!

Kennisoverdrachtproject over innovatieve oplossingen voor duurzame bodembeheer en schoon water in de duin- en bollenstreek (BOB)
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
HHRS van Rijnland
Looptijd:
1-7-2017 t/m 1-8-2019
Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland
Initiatief van:
KAVB
Betrokken partijen:
Delphy, Bodemdienst Van Dam, bollentelers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top