Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)

Tegengaan verdroging in de landbouw

Het waterschap Aa en Maas start een veldproef met subirrigatie. Via peilgestuurde drainage laten we de grondwaterstand stijgen, waardoor de wortelzone vochtig blijft.

In dit subirrigatiesysteem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt.
In deze praktijktest wordt ook gekeken naar aanvoer van water naar het maaiveld via een greppel met infiltratie en beregening uit grondwater.

Minder beregenen

Doordat we ervoor zorgen dat de wortelzone vochtig blijft is bovengronds beregenen minder vaak nodig. Hiermee wordt verdroging in de landbouw tegengenaan.

Klimaatpilot subirrigatie (Noord-Brabant)
Contactpersoon:
Frank van der Bolt
Waterschap Aa en Maas
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2016 - 2020
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap Aa en Maas

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top