Klimaatslim bos waterberging Zundert

Klimaatslim bos waterberging Zundert

Samenwerking CDEB en Waterschap Brabantse Delta

Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) en waterschap Brabantse Delta zijn een samenwerking gestart om in het kader van klimaatslim landgebruik waterbergingen in te zetten voor de teelt van houtige biomassa en te werken aan klimaatslimme landschapsinrichting. Door middel van een pilot willen beide organisaties bijdragen aan lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen.

Houtige biomassa wordt gezien als een belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Momenteel is biomassa een belangrijke hernieuwbare energiebron en op termijn wordt biomassa van belang voor de vervaardiging van biobased producten en chemicaliën.
CDEB verzamelt lokaal resthout uit landschapsonderhoud en verwerkt dit tot een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor biomassaketels bij kalverhouders en overige leden. Daarnaast heeft CDEB met haar leden al meer dan 20.000 bomen aangeplant.

Bos in waterberging

Waterschap Brabantse Delta stelt in het kader van de pilot twee waterbergingen in Zundert ter beschikking aan CDEB. In deze bergingen plant CDEB in totaal drie hectare korte omloopbos van els, waaruit in de toekomst biomassa kan worden geoogst. Deze bossen zijn qua uiterlijk en natuurwaarden vergelijkbaar met het traditionele elzenhakhout. De waterbergingen blijven gewoon hun functie houden en zullen in periodes van extreme wateroverlast dienen om overtollig water tijdelijk op te vangen.
Beplanting met bomen van de waterberging is tevens een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik.

Klimaatslim bos waterberging Zundert
Contactpersoon:
René Rijken
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
Het project duurt 7 jaar
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap Brabantse Delta, Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie
Betrokken partijen:
ZLTO en stichting Probos

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top