Koepelaanvraag Haaksbergen e.o.

Koepelaanvraag Haaksbergen e.o.

In het gebied ten zuiden van Haaksbergen, in de stroomgebieden van de Buurserbeek en de Zoddebeek, worden kennisbijeenkomsten, excursies en demonstraties georganiseerd en kunnen agrariërs subsidie krijgen voor fysieke maatregelen.

Door de kennisbijeenkomsten, excursies en demonstraties worden verkrijgen agrariërs meer kennis over bodem, water en erf. De maatregelen waarvoor subsidie kan worden verkregen dragen bij aan een gezonde en vruchtbare bodem, preciezere landbouw en een betere waterhuishouding.

Resultaten

Door dit project verbetert de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het project heeft ook een positief effect op de waterkwantiteit. Door bewuster omgaan met de bodem, de bodemstructuur en het op peil houden van het organische stofgehalte, zal de beschikbare regionale (grond)watervoorraad worden vergroot. Schade door vochttekorten wordt hierdoor verminderd.

Koepelaanvraag Haaksbergen e.o.
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
februari 2019 - februari 2022
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Samenwerking met agrariërs

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top