Koepelaanvraag WDOD Overijssel

Koepelaanvraag WDOD Overijssel

Subsidie voor innovatie maatregelen

In het beheergebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta was de afgelopen jaren veel interesse voor innovatieve maatregelen op het gebied van bodem- en waterbeheer. Voortbouwend op de opbrengst van de afgelopen jaren wordt in dit project ingezet op een verdere opschaling.

Vanuit de eigen bedrijfssituatie wordt aan agrariërs geadviseerd over te nemen maatregelen en er kan ook gelijk kan worden aangegeven of en hoeveel subsidie er beschikbaar is voor de te treffen maatregelen. Circa 200 agrariërs kunnen ondersteund worden in het tot uitvoering brengen van innovatieve maatregelen.

Resultaat

Door het tot uitvoeren van de maatregelen wordt vanuit de agrarische sector gewerkt aan de verbetering van de waterbeschikbaarheid, wateroverlast en water- en bodemkwaliteit.

Koepelaanvraag WDOD Overijssel
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Looptijd:
februari 2019 - februari 2022
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Samenwerking met agrariërs

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top