Kringloopkalender

Kringloopkalender

Meer dan 50 kringlooptips

Met deze kalender delen we meer dan 50 kringlooptips uit uitgevoerde projecten, op de website www.kringlooplandbouw.nl vindt u 150+ andere kringlooptips waar u uw voordeel mee kunt doen!

In de kalender staan tips om de mineralenkringloop op een melkveebedrijf te optimaliseren. Daarmee draagt het bij aan een krachtig en vitaal landelijk gebied, waar iedereen van kan genieten en waar ondernemers een gezond bedrijf kunnen runnen.

Kringlooplandbouw

Kringlooplandbouw biedt oplossingen om mineralenkringlopen op het bedrijf te sluiten. Het is gericht op het optimaliseren van de productie met zo selectief mogelijk gebruikmaken van externe inputs, realisatie van inkomen over lange termijn en met respect voor natuurlijke systemen.

Kringloopkalender
Contactpersoon:
Frank Verhoeven
Boerenverstand
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Waterschapsgebied:
Waterschap Vallei en Veluwe, HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Looptijd:
Het project is afgerond
Provincie:
Gelderland, Noord-Holland, Utrecht
Initiatief van:
Gebiedscoöperatie O-gen
Betrokken partijen:
Collectief Utrecht Oost, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en Veluwe, Boerenverstand

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top