KringloopWijzer Brabant

KringloopWijzer Brabant

Inzicht in mineralenstromen

Als melkveehouder heb je je eigen kringloop aan mineralen zoals stikstof en fosfaat. Ze komen door het voer via de koe in de mest, via de mest in het gewas, en via het gewas weer in de koe. De kringloopwijzer helpt je om hierbij zo min mogelijk mineralen te verliezen.

Melkveehouders kunnen online in de Kringloopwijzer bedrijfsgegevens invoeren. Zo ontstaat zicht op de mineralenefficiëntie. Een adviseur kan dan eventueel de uitkomsten analyseren en de boer helpen actie te ondernemen. Vanuit het oogpunt van duurzamer produceren heeft de zuivelsector de kringloopwijzer sinds 2017 verplicht gesteld voor alle melkveehouders in Nederland. In Noord-Brabant alleen al gaat dat om 3.000 bedrijven.

Een efficiëntere mineralenkringloop leidt niet alleen tot een beter rendement voor de boer. Verliezen aan mineralen kunnen zo ook beperkt worden, bijvoorbeeld door het bodemoverschot terug te dringen. Mineralen komen dan ten gunste van de plant, in plaats van dat ze uitspoelen. Maar het helpt de boer ook om efficiënter om te gaan met ruwvoer. Daardoor is er minder krachtvoer nodig. Dat scheelt niet alleen geld; er hoeft dan ook minder milieuonvriendelijke soja uit het buitenland gehaald te worden. Je verbeterd dus je bedrijf én de wereld.

KringloopWijzer Brabant
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2011 - continuerend
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO
Betrokken partijen:
DMS, WUR, PPP Agro Advies, Boerenverstand

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top