Lonend werken

Lonend werken

Nieuwe samenwerking melkveehouder en loonwerker

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Melkveehouders maken vaak gebruik van loonwerkers voor afgebakende taken. Deze worden per uur of per hectare betaald. De prikkel is dus gericht op snelheid en efficiëntie en niet op bodemkwaliteit. In dit project onderzoeken we nieuwe manieren van samenwerken met meer focus op de bodem.

Bij deze nieuwe vormen van samenwerking wordt de loonwerker verantwoordelijk voor ruwvoerwinning en grond/landbewerking. Hierdoor is er meer focus op de bodem. Ook ontstaat er meer ruimte voor toepassing van precisietechnieken en beslissingsondersteunende systemen. De drempel voor het gebruik wordt lager dan voor individuele melkveehouders. Aan het project doen 3 loonwerkers en 6 melkveehouders mee.

Betere bodems

Als de prikkel voor de loonwerker niet langer alleen gericht is op snelheid en efficiëntie kan de loonwerker meer aandacht besteden aan de bodemkwaliteit. Een betere bodem zorgt voor een betere benutting van meststoffen. Dit leidt weer tot minder uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.

Lonend werken
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
november 2018 - december 2022
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
WS Vechtstromen, Prov. Overijssel, drie adviesbureau′s: C-Cycle, Groeibalans en Agri-v.a.k.; twee loonbedrijven: Volkers en Koonstra.
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top