LTO Noord-bestuurder ziet veel animo voor deelname

Het DAW helpt vanuit het boerenperspectief

In provincie Friesland is LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries het aanspreekpunt op het thema Water & Bodem. Voor de provincies in Noord-Nederland doet ze dit samen met twee collega-bestuurders uit Drenthe en Groningen. “Het DAW helpt vanuit het boeren perspectief. Het is een win-win situatie”, aldus De Vries.

Van het initiëren van projecten, het opstellen van projectplannen tot de evaluatie na een project: bij alle fases in DAW-projecten is LTO Noordbestuurder en akkerbouwer Tineke de Vries aangehaakt. In 2019 werkte ze, samen met veel betrokken boeren, op volle kracht aan lopende projecten zoals Bodem APK en Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland. Ook nieuwe projecten zijn mede dankzij LTO Noord opgestart, denk aan ‘Boeren Meten Water’ waarin de focus vooral ligt op monitoring en waterbeheer. De Vries: “Deelnemers aan het DAW laten zien dat ze bereid zijn om actief te werken aan water- en bodemopgaven en willen tegelijkertijd positieve resultaten bereiken op hun bedrijf. De DAWcoördinatoren spelen hierin een belangrijke rol.”

Eenvoudige zelf aan de slag

Het meest enthousiast is De Vries over het DAW-project Schoon Erf, Schoon Water dat in 2016 is opgestart. “Het maakt mij trots dat bijna alle melkveehouders in de provincie meedoen aan dit project en goede resultaten behalen.” De deelnemende agrariërs werken aan het voorkomen van erfafspoeling. “Het verhaal van dit project is helder en overtuigend: maatregelen om erfafspoeling te voorkomen zijn niet duur, maar hebben groot effect en het DAW ondersteunt bij het nemen van die maatregelen.” Daardoor deden veel boeren mee en dat voorkwam dat de overheid maatregelen nam.

Uitdagingen

Niet alle projecten verlopen zo succesvol als Schoon Erf, Schoon Water. Om, voornamelijk bij akkerbouwers, het brede middelenpakket van gewasbeschermingsmiddelen te behouden wordt in verschillende projecten gewerkt aan het verminderen van emissies. “Agrariërs hebben hun nek uitgestoken en maatregelen getest op praktijkschaal, investeringen gedaan en gebruiken soms andere middelen, maar er is geen sprake van behoud van middelenpakket. Ik zie dat de motivatie bij de deelnemende boeren dan snel wegvloeit. Het is volgens mij heel belangrijk dat we de overheid hier meer bij betrekken en gezamenlijk vooruitkijken: wat hebben agrariërs nodig om ook in de toekomst goed te kunnen ondernemen?”

 

Back to top