Marc Balemans

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Gelderland
telefoonnummer: 
06 – 11 70 66 97
e-mailadres: 
mbalemans@ltonoord.nl

 
 
 
 
‘Ik wil als regiocoördinator graag mijn steentje bijdragen aan een duurzame toekomstbestendige landbouw. De maatschappij heeft het buitengebied heel hard nodig voor de productie van voedsel en ontspanning. Dat kan je alleen doen als de randvoorwaarden goed zijn. Een gezonde bodem, voldoende water en een goede waterkwaliteit.'
 
'Als regiocoördinator zorg ik ervoor dat partijen bij elkaar gebracht worden en de ideeën omgezet worden in een project. Niet alleen waterschappen en boeren, maar ook provincies spelen een cruciale rol in het opzetten van projecten, onder andere  met financiering. Een van de projecten waarbij ik betrokken ben, is de aanpak in de grondwaterbeschermingsgebieden. Er is een bestuursovereenkomst vanuit het zesde nitraatactieprogramma opgesteld. Hiervoor moet per provincie een uitvoeringsovereenkomst komen. Zo maken we duidelijk welke maatregelen de boeren gaan nemen om ervoor te zorgen dat er minder nitraat uitspoelt naar het grondwater. Gebiedsspecifiek,  probleemgestuurd en concrete actie. Wij willen hier de basis leggen om met vier tot zes projecten aan de slag te gaan.’

Back to top