Marieke van Leeuwen

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Zuid-Holland en Utrecht-West
telefoonnummer: 
088-888 66 77
e-mailadres: 
mvleeuwen@ltonoord.nl

 
 
 
 
'Als regiocoördinator vervul ik een brugfunctie tussen waterschappen en boeren in het gebied. Ik weet wat er speelt en welke projecten er zijn, waardoor het makkelijker is om verbindingen te leggen. Een belangrijke uitdaging is om de kaders van de opgaven concreter te maken. Wanneer zijn de doelen behaald en welk aandeel heeft de landbouw hierin? Dan weten we waar we naartoe werken met z’n allen.'
 
'Waar de landbouw van oudsher de naam heeft wat conservatief te zijn, laat de sector nu zien te willen innoveren en vernieuwen, zonder te schaven aan het verdienmodel. We moeten onze economie draaiende houden en verbeteren, met minder effecten op het milieu. Mijn rol ligt vooral in het ontwikkelen en opstarten van projecten. Een van de projecten die inmiddels in volle gang is, is ‘Investeringen Bewust boeren Rijnland’. In dit project helpen we ondernemers met het doorvoeren van diverse erfafspoelingsmaatregelen zoals perssapputten en spoelplaatsen, maar ook bijvoorbeeld drinkbakken tegen uittrapping van slootkanten.’

Back to top