MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)

Data verzamelen en resultaat gericht aan de gang

Agrarische ondernemers, private partijen, kennisinstellingen en overheden gaan in dit pilotproject hun krachten bundelen om op basis van metingen resultaatgericht sturing geven aan agrarisch bodembeheer en nutriënten management.

Er wordt een netwerk van sensoren ingezet ter verzameling van de benodigde gegevens. Bestaande data bestanden worden hiermee gekoppeld. Met behulp van innovatieve rekenmethodes - er wordt gewerkt met zelflerende modellen - worden er verbanden gelegd tussen de beschikbare databronnen om zo de bijdrage van elk perceel / bedrijf aan de waterkwaliteit van een waterlichaam te kwantificeren.

Handelsperspectief

Vanuit de data koppelingen en berekeningen wordt handelsperspectief gegenereerd voor de boer. Om dit daadwerkelijk te beproeven en in te bedden binnen de dagelijkse praktijk van een agrarisch bedrijf, wordt een intensief adviseringstraject met diverse boerengroepen met agrarische ondernemers opgestart. Er zullen minimaal 20 agrariërs aan deelnemen.
Bij de uitrol van een systeeminnovatie van een op resultaat gerichte praktijk binnen een gebied worden zowel publieke als private partijen betrokken.

MaxiMi (Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)-inspanning)
Contactpersoon:
Anne Wim Vonk
Waterschap Aa en Maas
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2e kwartaal 2018 - 1 juli 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
NMI (Nutriënten Management Instituut)
Betrokken partijen:
WUR, Bartelds, Eijkelkamp, SoilCares, AppsForAgri, DIKW Intelligence, WS Aa en Maas, ZLTO, Prov Brabant
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top