Meer gewas per druppel/korrel in Drenthe en Fryslan 2016 (DRIP 2016)

Meer gewas per druppel/korrel in Drenthe en Fryslan 2016 (DRIP 2016)

Druppelirrigatie met sensorentechniek

We willen duurzaam omgaan met water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en energie. Door hier zuinig mee om te gaan, kunnen we de opbrengst en kwaliteit van de producten verbeteren. De DRIP techniek in combinatie met sensoren zorgt voor een optimale toediening van water en de gewasbeschermingsmiddelen.

Binnen de teeltsector in Drenthe zijn verschillende proefopstellingen geplaatst, waarbij slim watergebruik wordt toegepast in combinatie met optimale toediening van mineralen. De proef is gedaan bij gewassen als bollen, (poot)aardappelen, uien en enkele andere groenteteeltgewassen.

Samen kunnen we de waterkwaliteit verbeteren door onnodige uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen èn we kunnen water besparen door deze vorm van druppelirrigatie. Dit systeem kan zelfs aangesloten worden op zonnecollectoren, waardoor het ′off-grid′ gebruikt kan worden bij gebrek aan normale stroomvoorziening. Met behulp van zonne-energie kan de installatie los van het netwerk draaien, dus ook op afgelegen percelen.

Meer gewas per druppel/korrel in Drenthe en Fryslan 2016 (DRIP 2016)
Contactpersoon:
Jacob Dogterom
Delphy
Marian van Dongen
Hunze en Aa′s
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa′s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
afgerond in 2016
Provincie:
Groningen, Drenthe
Initiatief van:
Delphy
Betrokken partijen:
LTO en KAVB

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top