Meer kennis minder middelen

Meer kennis minder middelen

Bloeiende akkerranden voor schoner water

Bloeiende akkerranden langs akerbouwpercelen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze hebben ook een belangrijke functie. Zo verminderen ze het gebruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen op landbouwpercelen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Om de KRW-doelen te halen is meer kennisdeling over geleide bestrijding en bewust middelengebruik nodig.

We stellen kennis m.b.t. geleide bestrijding beter beschikbaar. Dit gebeurt door ondermeer intensieve coaching, studiegroepen en het opstellen en verspreiden van factsheets. Ook ontwikkelen we Best Management Practices voor de teelt en het beheer van akkerranden.

Minder emissie

Draagvlak is een belangrijke factor voor het vergroten van het effect op de waterkwaliteit. De samenwerking in het gebied met landbouwers, adviseurs van gewasbeschermingsmiddelen en experts wordt gestimuleerd. Het project zorgt voor het vergroten van kennis en vaardigheden bij landbouwers.

Meer kennis minder middelen
Contactpersoon:
Naam: Marjon Schultinga
ANOG
Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa′s
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
mei 2018; brede uitrol van 2019-2021
Provincie:
Groningen
Initiatief van:
Agrarisch Collectief Oost Groningen

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top