Meer kennis, minder middelen Drenthe

Meer kennis, minder middelen Drenthe

Minder gewasbeschermingsmiddelen door akkerranden

In het project werken we aan verbetering van de waterkwaliteit en de biodiversiteit door verduurzaming van akkerrandenbeheer. Hierbij zijn we op zoek naar een goede balans voor tegengestelde belangen: maatregelen voor het onderhouden van akkerranden (bijvoorbeeld maaien tegen onkruid) en onder andere versterken biodiversiteit.

Ongeveer 50 boeren in gebied Drentsche Aa, Hunze en Veenkoloniën gaan in studiegroepen kennis en ervaringen delen over akkerrandenbeheer. Deelnemers gaan op hun eigen percelen aan de slag met vragen rondom natuurlijke plaagbestrijding en het effect van teeltmethoden op onkruidbeheersing. Aangevuld met kennis van deskundigen worden de inzichten gebundeld en onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis wordt voor het brede publiek beschikbaar gesteld o.a. in de vorm van factsheets.

Resultaat

Het verwachte resultaat is dat de effectiviteit van bloeiende akkerranden vergroot wordt. Dit gebeurt door veronkruiding in de randen beheersbaar te maken en door bewust met de balans tussen nuttige insecten uit de akkerranden en plaaginsecten op het gewas om te gaan.

Akkerranden hebben een bufferfunctie tussen landbouwpercelen en watervoerende sloten en verminderen eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Daarnaast trekken de bloeiende kruiden in de akkerrand nuttige insecten aan die plaaginsecten zoals de bladluis in het landbouwgewas eten, waardoor er minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen nodig is.

Meer weten over dit project? Neem voor het Drentse deel van Hunze en Aa′s contact op met Rick Reijerse (r.reijerse@andrenthe.nl / 0592-201337). Voor het Groningse deel van Hunze en Aa′s kunt u contact opnemen met Marjon Schultinga (info@anog.nl / 0597-726966). Of kijk op www.agrarischenatuurdrenthe.nl of www.anog.nl

Meer kennis, minder middelen Drenthe
Contactpersoon:
Karel van der Vegt
Waterschap Hunze en Aa′s
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
Einddatum: 2022
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
Collectief Agrarische Natuur Drenthe
Betrokken partijen:
AND, Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa′s

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top