Michiel Pols

functie: 
Regiocoördinator
Provincie: 
Zuid-Holland
telefoonnummer: 
06 12226166
e-mailadres: 
michiel@nflux.nl

 
 
 
 
'In de huidige tijdsgeest buitelt de ene transitie over de volgende transitie; waar al die maatschappelijke verandertrajecten elkaar treffen is dat er niet meer alleen naar regulerende rolinvulling kan worden gekeken. En juist in ons landschappelijke domein is het volgens mij van belang om samenwerkend aan de slag te gaan: met energie, draagvlak en zinnige maatregelen die ons klaar maken voor de uitdaging van vandaag en morgen. En daar wil ik mijn steentje graag aan bijdragen door publiek en privaat aan elkaar te binden, klare taal te brengen en benaderbaarheid te vergroten."

Back to top