Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte

Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte

Vermindering uitspoeling in aardbeienteelt

Bij Van der Meulengraaf in Best worden de planten los van de grond geteeld. Dit gebeurd via een mobiel teeltsysteem met trayvelden. Met dit project wordt getest of de emissie binnen de aardbeienteelt beperkt kan worden door technologische veranderingen in de bedrijfsvoering.

Hoe werkt dat nu? Op dit bedrijf worden planten los van de grond op 50 cm boven de grond geteeld. Ook worden de nodige werkzaamheden op de vloer met een gewaswagen op rails uitgevoerd. Het is dus niet meer nodig om de bodem te bedekken met plastic en betonpaden, wat een gunstig effect heeft op emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten.

Resultaten

In dit project is gekeken naar meststoffengebruik, bestrijdingsmiddelengebruik, uitspoeling, kwaliteitseffecten en arbeidsvoordelen. Met het mobiele teeltsysteem staan er 65 trayplanten per m2. Deze opstelling heeft geleid tot een beperking aan uitspoeling van N, P en K ten opzichte van het traditionele teeltsysteem. Per plant vermindert de uitspoeling tot meer dan 60% van het traditionele systeem. Verder is er minder uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen én heeft het systeem zich op het gebied van plantgezondheid, plantkwaliteit en arbeidsvriendelijkheid ruimschoots bewezen. Al met al een zeer succesvolle stap richting minder uitspoeling in de aardbeienteelt!

Mobiel Teeltsysteem trayplanten op hoogte
Contactpersoon:
Minke Lagerwerf
Waterschap De Dommel
Thema:
Mineralenbenutting, Mest, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap De Dommel
Looptijd:
gestart
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Aardbeienplantenteler Rob van der Meulengraaf te Best
Betrokken partijen:
Waterschap De Dommel, Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant (LIB)

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top