More Crop per Drop

More Crop per Drop

Minder water en kunstmest, een beter gewas

Met druppelirrigatie krijgt het gewas over langere perioden kleine hoeveelheden vocht toegediend. Planten hebben hierdoor geen last van droogtestress. Tegelijk met het vocht kunnen meststoffen toegediend worden, waardoor tekorten voorkomen worden. In dit project worden de effecten van deze methode onderzocht en kijken we of het systeem rendabel is.

Dit onderzoeksproject vindt plaats in de provincies Drenthe en Noord-Brabant, en richt zich op verschillende teelten. Denk aan zaaiuien, lelies, prei, asperges, spinazie en poot-, friet- en consumptieaardappelen. Aan het project doen vijf boeren, onderzoekers en adviseurs, agrotechnologiebedrijven en beregeningsbedrijven mee.

Sluitende businesscase

Het doel van het onderzoek is om een sluitende businesscase te ontwikkelen voor teeltsystemen op basis van druppelirrigatie, -fertigatie en -chemigatie. Met deze teeltsystemen kan de agrariër met minder water zijn gewassen toch van voldoende vocht voorzien en heeft hij minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen nodig, omdat deze direct bij de plant terechtkomen. Of dit de opbrengst verhoogt, is nog onduidelijk. De kwaliteit van het gewas gaat er in ieder geval op vooruit. Zo is de land- en tuinbouwsector beter bestand tegen droogte als gevolg van klimaatverandering.

More Crop per Drop
Contactpersoon:
René Klerks
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2017 - 2020
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Stichting BABG
Betrokken partijen:
Delphy, agrariërs, Netafim, Broere Beregening, Smits Beregening, Ronnie Vos, RMA, Yara, Plant Health Cure

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top