Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie

Vermindering GBM in lozingswater kassen

Mobiele zuivering is één van de vier opties om te voldoen aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een interessante optie zijn. Binnen dit project beogen we zo′n mobiele zuivering te ontwikkelen.

De WUR heeft onderzocht dat gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden in norm overschrijdende concentraties voor komen. Deze middelen komen met name via spoelwaterlozing in oppervlaktewater terecht. Er is afgesproken deze overschrijdingen terug te dringen, door al het lozingswater waar mogelijk GBM in zit te zuiveren met een installatie die ten minste 95% van deze middelen kan verwijderen.

Maatwerk en resultaat

De hoeveelheid lozingswater kan per bedrijf variëren afhankelijk van de teelt, de waterstrategie of de kwaliteit van het gietwater. Vandaar dat de zuivering ervan goed afgestemd moet worden. Met dit project willen we een mobiele installatie ontwikkelen die voldoet aan de normering van minimaal 95% zuivering. Zo dragen we bij aan de waterkwaliteit van de regio.

Ontwikkeling mobiele waterzuiveringsinstallatie
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Glastuinbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
2017 totdat het is afgerond
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
STOWA, WUR

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top