Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland

Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland

- DIT PROJECT IS AFGEROND - De bodemvruchtbaarheid in Rivierenland - de FruitDelta - neemt af. Opbrengsten lopen terug door decennia van intensief gebruik. Een gezonde bodem levert gezonde planten en waterbufferend vermogen. In dit project werken we via circulair terreinbeheer aan een betere bodem. Dit is een belangrijk onderdeel van een circulaire economie.

Binnen 6 maanden willen we een sterk netwerkpartnerscollectief opzetten. Bij de start moeten minimaal 30 netwerkpartners hun bijdrage leveren. Doelstelling van dit collectief is samen een circulair terreinbeheer op te zetten in de regio Rivierenland. Ieder werkt vanuit zijn eigen kwaliteit.

Resultaat

Minimaal 30 organisaties verbinden zich voor minimaal 4 jaar aan Circulair Terreinbeheer. Ze dragen daarnaast bijvoorbeeld bij aan de energietransitie door minder of geen kunstmest en dergelijke te gebruiken.
Door gebrek aan animo bij agrarische ondernemers is het project helaas voorlopig gestaakt

Opzetten Netwerk Circulair Terreinbeheer in Rivierenland
Contactpersoon:
Jan de Kock
Rivierenlanders in verbinding
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland
Looptijd:
1 november 2017 - 30 juni 2018
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
Stichting Dirk III, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en LTO Noord
Betrokken partijen:
Provincie Gelderland, RVO, Waterschap Rivierenland, van Hall Larenstein, Inspilab, Radboud Universiteit, enkele bedrijven

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top