Polderkennis op Peil

Polderkennis op Peil

Aanpakken water- en bodemkwaliteit in de polder

Binnen het project Polderkennis op Peil werkten we met circa 100 veehouders in West- Utrecht verdeeld over tien studiegroepen aan het thema water op polderniveau.

In het project is met een vernieuwde opzet gewerkt: studiegroepen richten zich op specifieke polders waar de boeren woonachtig zijn en waarbij het waterschap en het agrarisch collectief ook aansluiten bij de studiegroep. In deze samenstelling hebben de deelnemers kennis en ervaringen uitgewisseld over water gerelateerde onderwerpen. Het project is een initiatief van agrarische collectieven Rijn, Vecht en Venen en ANV Lopikerwaard, het adviesbureau PPP-Agro Advies, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en LTO Noord vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Eindbijeenkomst

Begin 2021 werd de digitale eindbijeenkomst van Polderkennis op Peil gehouden. Er waren maar liefst 98 deelnemers aanwezig bestaande uit een diverse groep van agrariërs, waterschappers, belangenbehartigers, agrarische collectieven, de provincie, adviesbureaus en andere geïnteresseerden. Onder leiding van Marieke van Leeuwen, LTO Noord en als DAW- coördinator betrokken bij dit project, zijn verschillende sprekers aan het woord gekomen. José van Miltenburg, Collectief Rijn Vecht en Venen, vertelde over de inhoud van het project en Pietjan de Jong, PPP- Agro Advies, vertelde over de kennis en ervaringen die men heeft opgedaan in het project. In de chat was een afwisseling te zien van kritische vragen en enthousiaste complimenten over de aanpak binnen dit project. De poldergerichte opzet bleek succesvol!

Terugkijken en teruglezen

Ondanks dat dit project op zijn eind is gelopen, wordt de poldergerichte aanpak doorgezet in andere projecten en regio′s. Ben jij ook benieuwd naar de aanpak en verloop van dit project? Kijk dan de eindbijeenkomst terug of lees de eindrapportage. Ook zijn er vlogs van deelnemers terug te zien en is er een kort filmpje gemaakt waar de betrokken partijen aan het woord zijn.

- Eindrapportage met behaalde resultaten binnen het project Polderkennis op Peil
- Video van de eindbijeenkomst
- Vijftal vlogs waarin deelnemers van het project vertellen waarom zij deelnemen aan het project

In onderstaande video vertellen diverse partners over hun ervaringen met het project.

Polderkennis op Peil
Contactpersoon:
Henk Jan Soede
Collectief Rijn, Vecht en Venen
Jose van Miltenburg
PL namens Collectief Rijn, Vecht en Venen
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Looptijd:
1-3-2017 t/m 31-3-2020
Provincie:
Utrecht
Initiatief van:
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen, ANV Lopikerwaard, Projecten LTO Noord
Betrokken partijen:
PPP- Agro Advies, José van Miltenburg, Fjildzaken, HDSR, HHRS Amstel Gooi en Vecht
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top