Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant

Communnicatieprogramma

Met dit project beogen we de adoptie van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in alle open teelten van Noord-Brabant te versnellen. We hebben een communicatieprogramma opgezet voor telers, hun (bemestings-) adviseurs en de ketenregisseurs.

Waarom precisiebemesting met ammoniakale stikstof? Het spoelt niet uit in tegenstelling tot nitraatstikstof en dat is een groot voordeel voor het milieu. Ook neemt de kans op lachgasvorming aanzienlijk af bij gebruik van ammoniakale stikstof. Alle gewassen kunnen ammoniakale stikstof opnemen en gras heeft er zelfs een voorkeur voor. In dit programma zullen we samengewerken met een heel breed scala van partijen.

Inhoud programma

Het voorziet in overdracht van kennis m.b.t. de volgende onderwerpen: de machines, de meststoffen en de adviezen aangaande plaats, hoeveelheid, timing en vorm van de bemesting met ammoniakale stikstof.
- er is een website met o.a. een digitaal handboek "precisiebemesting met ammoniakale stikstof".
- er worden demontraties gegeven met machines in samenwerking met loonwerkers die beschikken over precisiebemesters.
- er worden presentaties gegeven voor studieclubbijeenkomsten van telers en andere doelgroepen zoals bedrijfsvoorlichters en adviseurs.
- er worden demovelden aangelegd op respectievelijk grasland, akkerbouwpercelen en vollegrondsgroentepercelen.
- er worden veldbijeenkomsten georganiseerd bij bedrijven die precisiebemesting toepassen.
- er komt een uitleenservice van precisiebemesters voor telers.

Precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant
Contactpersoon:
Herre Bartlema
NCOK (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
Gestart in 2018 Einddatum: september 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Herre Bartlema
Betrokken partijen:
Landbouwcomminucatie BV
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top