Prei de grond uit

Prei de grond uit

Emissieloze teelt van prei

In dit project willen we een gesloten teeltsysteem voor prei ontwikkelen en uittesten.

Door de ontwikkeling van een gesloten systeem voor prei kunnen we de volgende problemen aanpakken. We voorkomen het uitspoelen van stikstof naar grond- en oppervlaktewater. Tevens voorkomen we ook de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar lucht, bodem en water.

Milieuwinst

Als we kunnen slagen in de opzet van het project zal dit een ernorme winst opleveren voor het milieu. De waterkwaliteit vaart er wel bij, en de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen is tot nul gereduceerd.

Prei de grond uit
Contactpersoon:
Arend-Jan Cuperus
Arvalis
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
LLTB

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top