RECUPA

RECUPA

RECirculatie zonder Uitspoeling of Puntlozing tijdens opkweek Aardbei

Monsternames in de rivier De Mark laten zien dat tijdens het trayseizoen overschreidende waarden kunnen optreden in nutriënten of bepaalde actieve stoffen. Om de puntlozing of uitspoeling van de aardbeientrayvelden te voorkomen zal een gesloten, circulair watersysteem worden ontwikkeld.

Om de puntlozing of uitspoeling van trayvelden uit te schakelen zal dit de meest rendabele oplossing zijn, dit tegenover het zuiveren van water om te kunnen lozen. Het opgevangen water kan na ontsmetting hergebruikt worden op het trayveld. Volgens berekeningen is de watervraag van de teelt zo groot dat zelfs na regenbuien al het opgevangen water via watergiften weggewerkt kan worden.

Opvangcapaciteit en juiste technieken

In dit project berekenen we wat voor opvangcapaciteiten nodig zijn, identificeren we de juiste technieken voor ontsmetting en indien nodig ook voor nutriëntenverwijdering en afbraak van gewasbeschermingsmiddelen. De ontwikkelde kennis delen we met andere sectoren en er zal internationale kennisontwikkeling zijn tussen Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

RECUPA
Contactpersoon:
Rene Rijken
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Bedrijfsvoering, Bemesting, Gewasbescherming, Mineralenbenutting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2018 - 2021
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap en ZLTO
Betrokken partijen:
Boerenbond, provincie Antwerpen, Vlaamse MilieuMaatschappij en Proefstation der Noorderkempen

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top