Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting

Onderzoek naar voeding en plantopname

Emissie van tuinbouw drainagewater brengt onacceptabele hoeveelheden nitraat, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlakte- en grondwater. Door op de juiste wijze plantopname te monitoren, kan er vrijwel emissieloos geteeld worden.

Vanuit Wageningen UR Glastuinbouw bestond de wens binnen het WEEK project waarnemingen uit te voeren om de stuurbaarheid van voeding op individuele elementen te bestuderen. Met een meet- en regelsysteem, dat de plantopname en gewasgroei volgt, heeft men onderzocht of er onbalans in de voeding voorkomt en of het emissieloos en veilig toepasbaar is.

Resultaat praktijktest

Door de praktijktesten van de WUR is er aanvullend inzicht verworven in de voedingstoestand van het gewas, de relatie van plantopname van Kalium en Calcium met instraling én emissieloos telen.

Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
2017 - het project is afgerond
Provincie:
Noord-Brabant
Betrokken partijen:
STOWA, WUR, Waterschap Brabantse Delta

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top