Regge Mozaiek Enter

Regge Mozaiek Enter

Herinriching Regge met oog op waterkwaliteit

Waterschap Vechtstromen is bezig met een herinrichting om de Overijsselse rivier de Regge te laten meanderen. Hiermee is het gebied beter voorbereid op klimaatveranderingen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de waterhuishouding voor landbouw, verbetering van de waterkwaliteit en aan natuur.

Het waterschap werkt met 150 betrokken boeren samen in de pilot Reggemozaïek. Als er allerlei machines in het gebied zijn voor de herinrichting, kunnen deze ook ingezet worden om landbouwgrond aan te pakken. Dat scheelt in de kosten. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid omdat dit veel invloed heeft op droogte en wateroverlast.

Hoe pakken we dit aan?

Tijdens de voorloper van dit project, de herinrichting van de Bovenregge, is kennis ontwikkeld door bedrijfswaterplannen op te stellen bij circa 20 boeren. We gaan nu gezamenlijk in het omliggende gebied aan de slag met een aantal praktische maatregelen, zoals het aanleggen van een zuivering op een wasplaats of een boerenstuw. Daarnaast wordt de kennis die is opgedaan gedurende de afgelopen periode vol enthousiasme toegepast in de eigen bedrijfsvoering door deelnemende boeren. Er is ook een eigen studiegroep van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) opgericht voor deze groep.

Regge Mozaiek Enter
Contactpersoon:
Elma Haakmeester
Kadaster
Waterschap Vechtstromen
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
1 jan 2017 - 31 jan 2019
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord, LTO Zuidwest Twente
Betrokken partijen:
Boeren, Waterschap Vechtstromen
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top