Scholing en ontwikkeling in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt

functie: 
Scholingsadviseur akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
adres: 
Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717LZ Ede
Provincie: 
Gelderland
telefoonnummer: 
06-30601425
e-mailadres: 
h.schilders@cko-infoplein.nl

Sinds april 2015 werk ik in opdracht van de Sectorcommissie Open Teelten als scholingsadviseur akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
In mijn werk staat de ontwikkeling van het vakmanschap en ondernemerschap van de ondernemer, de werkgever en de werknemer in deze
sectoren centraal.

Ik draag door mijn werk bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van gekwalificeerde mensen de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Mijn inzet is voor ondernemers, werkgevers en werknemers kosteloos. Ik wordt betaald uit het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Drie thema’s staan in mijn werk centraal:

1. Wie is de scholingsadviseur en wat kan hij voor mijn bedrijf en onze sector betekenen?

2. Aansluiting van het onderwijs op de vraag van de bedrijven. Welke kennis en kunde wordt er
    door de bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de toekomst gevraagd en wat
    betekent dat voor de vorm en inhoud van het onderwijs? Welke competenties worden er nu en
    in de toekomst gevraagd? Hoe kunnen de ontwikkelingen in de sectoren verankerd worden in
    het onderwijs?

3. Welke ontwikkelingen zijn er in de sector en hoe kan ik een antwoord bieden op de steeds
    veranderende omgeving en wensen van mijn klanten en afnemers? Hoe blijf ik mijzelf continue
    ontwikkelen (Leven Lang Leren) om als bedrijf een interessante partner te blijven?
 

Back to top