Schone teelt op basis van druppelirrigatiesysteem

Schone teelt op basis van druppelirrigatiesysteem

Zuiniger en effectiever met water

- DIT PROJECT IS AFGEROND -Doel van het project is inzicht krijgen in de mogelijkheden die druppelirrigatiesystemen bieden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van diverse, hoogwaardige teelten in Drenthe. Druppelirrigatie biedt mogelijkheden om het zoetwaterverbruik te beperken. Via slangen die dicht bij de plant liggen wordt heel gericht water en mineralen toegediend, niet meer dan wat de plant nodig heeft.

Een ander onderdeel van de pilots is het via de slangen toedienen van mineralen (fertigatie). Hierdoor wordt het gebruik en de emissies van mineralen verder terug gebracht en levert het druppelirrigatiesysteem een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater.

Schone teelt op basis van druppelirrigatiesysteem
Contactpersoon:
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa′s, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
1-11-2018 - 31-10-2021
Provincie:
Friesland, Groningen, Drenthe
Initiatief van:
Delphy
Betrokken partijen:
Landbouwbedrijf Arends, Beijering, Bergsma, Nieuwenhuis, Veninga, Speelman, Aad Termoshuizen, TPV, WUR, Acacia Water

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top