Schoon Erf Schone Sloot (fruitteelt)

Schoon Erf Schone Sloot (fruitteelt)

Minder erfemissie binnen de fruitteelt

In de Betuwe ga je als fruitteler met dit project aan de slag om afspoeling op je eigen erf te verminderen. Samen zoeken we naar creatieve en betaalbare oplossingen om het risico op afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen.

Er werken 12 Gelderse fruittelers mee aan dit project. Je wisselt niet alleen kennis en ervaringen uit, maar je maakt ook een concreet verbeterplan. Op ieder bedrijf doen we een erfemissiescan. Met deze resultaten maak je zelf, samen met een adviseur van Fruitconsult en Wageningen Plant Research, het verbeterplan.

Fruittelers kunnen leren van een vergelijkbaar en succesvol project in de bollenteelt. Samen met de scan en een verbeterplan voor het eigen erf, kun je op zoek naar passende maatregelen om schadelijke afspoeling te voorkomen. Daarnaast wordt deze kennis op bedrijfsbijeenkomsten ook met collega fruittelers verder gedeeld. Op deze manier kunnen we samen met veel fruittelers in de Betuwe erfafspoeling verminderen.

Schoon Erf Schone Sloot (fruitteelt)
Contactpersoon:
Marc Andre de la Porte
NFO
Ton vd Putten
Waterschap Rivierenland
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Fruitteelt
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland
Looptijd:
februari 2017 - 2018
Provincie:
Gelderland
Initiatief van:
NFO (Nederlandse Fruittelers Organisatie)
Betrokken partijen:
Wageningen Plant Research
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top