Schoon erf, schoon water

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mag u als melkveehouder geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar uw eigen erf en om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap.
Het project “Schoon Erf, Schoon Water” biedt u de kans om deze uitdaging aan te gaan. Als u zich vóór 1 april 2017 aanmeldt, krijgt u als melkveehouder (kosteloos) adviseurs op bezoek die samen met u op zoek gaan naar de juiste maateregelen op uw erf om erfafspoeling te voorkomen. En die maatregelen kunnen in veel gevallen relatief simpel zijn. Bovendien krijgt u een stimuleringsbijdrage als u zich voor 1 april aanmeldt en weet u zeker dat u na het treffen van maatregelen voldoet aan de wet- en regelgeving. Een unieke kans om er voor te zorgen dat u alles op orde heeft met betrekking tot erfafspoeling en zo boetes in de toekomst te voorkomen.
 
Meer informatie
 
 
 
 

Back to top