Schoon erf, schoon water – akkerbouw Veenkoloniën

Schoon erf, schoon water – akkerbouw Veenkoloniën

Verminderen erfemissie voor schoon water

Er spoelen nog teveel gewasbeschermingsmiddelen van het erf in het oppervlaktewater. Dit komt o.a. door het reinigen van kuubskisten, de veldspuit en daarnaast het reinigen en het stallen van machines die met gewasbeschermingsmiddelen werken. Met elkaar kunnen we er een bijdrage aan leveren dit te verminderen, doe je mee?

We willen graag dat alle akkerbouwers in de Veenkoloniën gaan meedoen. Door maatwerk krijg je inzicht in de huidige werkwijze op het erf. We willen met jou nadenken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de erfemissie te verminderen.

Ambitie

De ambitie is dat minimaal 75% van alle akkerbouwers in het gebied:
1. Kennis hebben van toe te passen maatregelen en de effecten daarvan
2. Maatregelen hebben getroffen om hun erfafspoeling te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het reinigen van de kuubskisten op de toegestane manier. Dit alles gaat leiden tot een aantoonbaar verbeterde oppervlaktewaterkwaliteit.

Schoon erf, schoon water – akkerbouw Veenkoloniën
Contactpersoon:
Froukje van der Molen
Projecten LTO Noord
Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa′s
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Hunze en Aa′s
Looptijd:
2018 - 2021
Provincie:
Drenthe
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Provincie Drenthe, Waterschap Hunze en Aa′s

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top