Schoon water Zeeland

Schoon water Zeeland

Op weg naar schoon oppervlakte- en grondwater

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Schoon Water projecten zijn stimuleringsprojecten om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Na een succesvolle start is in 2012 besloten om deze aanpak door te zetten voor het hele werkgebied van ZLTO. Samen werken we binnen dit project toe naar een vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen.

Om dit te bereiken, geven we 350 boeren uit de akkerbouw- en teeltsector individueel of in een groep advies om op een andere manier met hun gewasbeschermingsmiddelen om te gaan. Dit doen we door veldbijeenkomsten te organiseren en door deelnemende boeren te stimuleren om met innovatieve oplossingen aan de slag te gaan.

Alle maatregelen waar de betrokken boeren mee aan de slag gaan, leggen ze vast op de ontwikkelde gewasbeschermingsmonitor: de SchoonWaterWijzer. Op deze manier dragen we bij aan de gestelde kaders uit de Kaderrichtlijn Water. Voor een deel van de maatregelen kan er door de boeren aanspraak gemaakt worden op een stimuleringsbijdrage. Zo proberen we met z′n allen de emissies naar het grond- en oppervlaktewater van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Met deze bijdrage werken we toe naar het gestelde doel: ′Schoon Water′ in heel Zeeland.

Schoon water Zeeland
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Scheldestromen
Looptijd:
2015 t/m 2018
Provincie:
Zeeland
Initiatief van:
ZLTO, waterschap Scheldestromen
Betrokken partijen:
Prov. Zeeland, Evides Waterbedrijf, Vereniging Zeeuwse Gemeenten, CLM, Delphy

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top