Spaarwater Breezand

Spaarwater Breezand

Voldoende zoetwater voor de bollenteelt

- DIT PROJECT IS AFGEROND - Bollenteelt is de belangrijkste agrarische sector in Breezand en voldoende zoetwater is van vitaal belang. In droge perioden kan het voorkomen dat er niet genoeg zoetwater van goede kwaliteit beschikbaar is. Met het project ′Spaarwater Breezand′ werken we aan de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de bollenteelt.

De pilot Breezand vindt plaats op het perceel van bollenteler Langeveld. Zijn perceel van ca. 2,7 ha bevindt zich op zandgrond. Op het perceel wordt regenwater opgevangen met drains en ondergronds gefilterd en opgeslagen. Wanneer er in een droge periode niet voldoende zoetwater is, kan hij dat water gebruiken uit de ondergrondse zoetwatervoorraad onder zijn perceel.

Innovatief systeem

Het systeem is een combinatie van innovatieve technieken. Het is vernieuwend door de zelfvoorzienende zoetwaterberging en de waterzuivering in de bodem. Het opvangen van regenwater in drains met ondergrondse filtering zorgt voor het afbreken van nutriënten, bestrijdingsmiddelen en ziektekiemen zoals Erwinia. Het toepassen van druppelbevloeiing leidt tot een zuiniger gebruik van zoetwater, opbrengstverhoging en minder mestgebruik. Ook beperkt het de bladnatperiode van het gewas. Veel voordelen voor de teler dus, terwijl er tevens milieuwinst wordt gehaald door zuiniger met zoetwater om te gaan.

Spaarwater Breezand
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
HHRS Hollands Noorderkwartier
Provincie:
Noord-Holland
Betrokken partijen:
Acacia Water, LTO Noord, HHRS Hollands Noorderkwartier

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top