Spoelplaats SPNA

Spoelplaats SPNA

Proefboerderij de Kollumerwaard

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) heeft haar eigen proefboerderij in Munnekezijl, genaamd de Kollumerwaard. Daar is een biologische vul- en wasplaats ontwikkeld, met als doel om erfafspoeling te verminderen.

De demo-spoelplaats op deze proefboerderij beschikt over een vloeistofdichte vloer. Zo wordt het waswater opgevangen in een reservoir om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Dit waswater wordt vervolgens naar een Phytobac of Heliosec geleid. Daar worden de gewasbeschermingsmiddelen op een biologische wijze afgebroken, terwijl het water verdampt.

Afbreken

In de Phytobac zit een mengsel van grond van het eigen bedrijf met stro. Dit breekt bestrijdingsmiddelen geheel af. Bij jaarlijks keren van de grond, kan het 10 jaar gebruikt worden. Daarna mag het uitgereden worden op het land. Bij de Heliosec slaan we het restwater op in een bak met folie. Door licht worden de gewasbeschermingsmiddelen deels afgebroken. Als het water verdampt, blijft droge stof achter. De droge stof wordt met de laag folie afgevoerd als klein chemisch afval. Met een nieuwe laag folie wordt het proces opnieuw gestart. Zo worden praktische toepassingen ontwikkeld die de agrariër zelf kan gebruiken.

Spoelplaats SPNA
Contactpersoon:
Yvonne Gooijer
CLM
Ibo Vaatstra
Waterschap Noorderzijlvest
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Klei
Waterschapsgebied:
Waterschap Noorderzijlvest
Looptijd:
afgerond
Provincie:
Friesland, Groningen
Initiatief van:
CLM
Betrokken partijen:
Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top