Sterke Boeren en Landgoederen in het Vechtdal (RvdV)

Sterke Boeren en Landgoederen in het Vechtdal (RvdV)

Duurzaam beheer van water en bodem

De landbouw en landgoederen zijn van belang voor economie, landschap en cultuur in de regio van het Vechtdal. Met dit project willen we ondernemers bewust maken dat een goede water- en bodemkwaliteit daarbij belangrijk zijn, zeker als we naar de toekomst kijken.

Aan dit project werken 150 agrarische ondernemers mee, die voornamelijk actief zijn in de melkveehouderij. Voor hen houdt de water- en bodemkwaliteit direct verband met hun bedrijfsvoering, en met de opbrengst. Daarom is het voor deze en volgende generaties boeren van belang dat we de kwaliteit bewaken.

Hoe bereiken we dat?

Doel van het project is om een bijdrage te leveren aan een duurzaam perspectief voor de boeren en de landgoederen in het Vechtdal en het versterken van hun rol als beheerder van water en bodem in samenhang met de opgaven voor de Vecht.

Sterke Boeren en Landgoederen in het Vechtdal (RvdV)
Contactpersoon:
Cathy van Dijk
Projecten LTO Noord
Provincie Overijssel
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Vechtstromen
Looptijd:
dec 2016 - dec 2018
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Boeren, LTO Noord/Vechtdal, Provincie, Waterschap, Gemeenten

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top