Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs Rivierenland

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs Rivierenland

Waterbesparing door ondernemers

De zoetwatervoorziening in Rivierenland Zuid is sterk afhankelijk van de Maas. Door klimaatverandering verandert de beschikbaarheid van Maaswater. Daarom willen we ondernemers met deze regeling stimuleren zuiniger met water om te gaan. Zo maken we agrarische bedrijven toekomstbestendiger.

Er zijn nog mogelijkheden voor ondernemers om zich aan te melden voor de subsidie. De subsidieregeling geldt voor waterbesparende maatregelen die tegelijk innovatief zijn. Te nemen maatregelen zijn:
• Boven en ondergrondse opslagvoorziening
• Opslag en hergebruik water
• Sproeiboomberegening
• Druppelirrigatie
• Hergebruik gietwater
• Koppeling gietwatervoorziening
• Peilgestuurde drainage
• Plaatsspecifiek beregenen
• Sensing en beslissingsondersteunend systeem
• Subirrigatie
• Waterbesparende sproeikoppen
• Overige innovaties.

Resultaat

Resultaat van dit project is dat ondernemers minder afhankelijk worden van Maaswater. Daarmee zijn agrarische bedrijven beter voorbereid voor de gevolgen van klimaatverandering. Ook hebben de ondernemers meer kennis gekregen van de mogelijkheden op het gebied van waterbesparing. De regeling zal ook naar het noordelijk deel van het rivierengebied worden uitgebreid.

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs Rivierenland
Contactpersoon:
Marjolein Reijnierse
Waterschap Rivierenland
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland
Looptijd:
stimuleringsregeling is open tot eind 2021
Provincie:
Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht
Initiatief van:
ZLTO, Waterschap Rivierenland
Betrokken partijen:
Ministerie I en M

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top