Sub irrigatie

Sub irrigatie

Tegengaan verdroging in de landbouw

Het waterschap Limburg start een veldproef met subirrigatie. Via pijlgestuurde drainage laten we de grondwaterstand stijgen waardoor de wortelzone vochtig blijft.

In dit subirrigatie systeem wordt grondwater ingelaten in de verzamelput van peilgestuurde drainage. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt.

Minder beregenen

Doordat we er voor zorgen dat de wortelzone vochtig blijft zal het bovengronds beregenen minder vaak nodig zijn en wordt verdroging in de landbouw mogelijk tegengenaan.

Sub irrigatie
Contactpersoon:
Twan Gielen
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Looptijd:
2016 - 2020
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
Waterschap Limburg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top